โรงเรียนจ่าการบุญตั้งบนพื้นที่ของวัดนางพญา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวัดนางพญาเสมอมา เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นกับอาคารหอศิลป์ฯ ทางโรงเรียนได้รับควา่มเสียหายจำนวนมากทางโรงเรียนก็ได้รับความเมตตาจากวัดนางพญาในด้านต่างๆ

ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญสมเด็จนางพญาซุ้มเรือนแก้ว โดยมาด้านหลังเป็นพ่อจ่าการบุญ รวมเป็นสองสิ่งที่เราชาวจ่าการบุญเคารพนับถือ

วัตถุมงคลจ่าการบุญ
โรงเรียนจ่าการบุญ