พระอาจารย์ขวัญ วัดทับยายเชียง จารยันต์ลงบนแผ่นเงินให้จ่าการบุญ

พระอาจารย์ขวัญ วัดทับยายเชียง จารยันต์ลงบนแผ่นเงินให้จ่าการบุญ

ประชาสัมพันธ์ พิธีพุทธาภิเษก ในวาระครบรอบ 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยา

จะดีแค่ไหนที่ครั้งหนึ่งเราได้อยู่ร่วมในประวัติศาสตร์

จะดีแค่ไหนที่ครั้งหนึ่งเราได้อยู่ร่วมในประวัติศาสตร์ ในช่วงปี 2542 ทางโรงเรียนจ่าการบุญไ

การกล่าวสัจจะวาจาในพิธีหลอมมวลสาร วัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ

การกล่าวสัจจะวาจาในพิธีหลอมมวลสาร วัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ

การกล่าวสัจจะวาจาของผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ นำ