คุณธัญรัศม์ เอกลักษณานันท์ ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมอบเหรียญทองคำบริสุทธิ์เพื่อนำไปร่วมหล่อพระกริ่งพ่อจ่าการบุญ

ผู้ปกครองร่วมมอบแผ่นทองคำแท้