พิธีพุทธาภิเษก ปลุกเสกอย่างเข้มขลัง
ท่านเจ้าคุณบุญมี วัดเจดีย์ยอดทอง
ท่านเจ้าคุณไพรินทร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่ พิษณุโลก)
หลวงตาชุบ วัดนางพญา
หลวงพ่อสมปอง วัดวังตาบัว
หลวงพ่อแดง 5 ดี วัดบางทราย
หลวงพ่อชนะ วัดบึงพระ
หลวงพ่อฉลวย วัดเมมสุวรรณาราม
หลวงพ่อชาญ วัดถ้ำพระธรรมมาสน์
หลวงพ่อขวัญ วัดทับยายเชียง
โทรสอบถามเพิ่มเติม : 055244490

พิธีบวงสรวงเทหล่อพระกริ่ง

ดุเพิ่มเติมได้ที่

พิธีพุทธาภิเษก 9 กันยายน 2566

พิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ พิธีดี ณ อุโบสถวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ