วันที่ 31 พ.ค. 2566 คณะกรรมการได้เริ่มปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์ โดยได้เปิด website www.jakarnboon.com

ซึ่งค่าเช่าเว็บและโดเมนได้รับการสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่า MEP รุ่น 12 จ่าการบุญ ผ่านทางพี่ส้ม ยอดเงิน 2856.90 บ.

ศิษย์เก่าจ่าการบุญ MEP รุ่น 12

นอกจากนั้นยังมีการซื้อ theme ราคา 59 usd (2046.76 บ.) และ addon ที่ใช้ติดตั้งและบริหารไฟล์เว็ป โดยผู้ปกครองของ ด.ญ. ศิร์กานต์ (จ่าการบุญ 22900) แสดงความประสงค์ขอเป็นผู้สนับสนุน

ผู้ร่วมสร้างบุญประชาสัมพันธ์ 123 ปี จ่าการบุญ