การกล่าวสัจจะวาจาของผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ นำกล่าวโดยผู้นำของสถานที่คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ก่อนพิธีบวงสรวงพลีและหลอมมวลสาร วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09.09 น. หลังจากนั้นได้เริ่มทำพิธีหลอมมวลสารเวลา 11.15 น.

การกล่าวสัจจะวาจาในพิธีหลอมมวลสาร วัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ