พิธีบวงสรวงพ่อจ่าการบุญ พ่อจ่านกร้อง วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ช่วง 09.00 น. – 09.54 น.

พิธีเทหล่อพระกริ่งพ่อจ่าการบุญ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.54 น.

พระกริ่งพ่อจ่าการบุญ

พิธีบวงสรวงพ่อจ่าการบุญ พ่อจ่านกร้อง และเทพระกริ่งพ่อจ่าการบุญ