ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อุดมศักดิ์  อริยวํโส

เจ้าอาวาสวัดท่าโรงตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระอาจารย์อุดมศักดิ์