ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาวิเชียร  ชินวํโส

เจ้าอาวาสวัดวังหิน (ธ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จารบาลีและคำแปลของหลักธรรมเป็นคติสอนใจให้กับทุกคน

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาวิเชียร