โรงเรีียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วัดจันทร์ตะวันตก เมตตาจารยันต์แผ่นโลหะเพื่อนำมาหลอมทำมวลสารวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 นับเป็นมงคลของชาวจ่าการบุญยิ่งนัก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระอาจารย์อุบาลี