หลวงพ่อชนะ วัดบึงพระ ให้ความเมตตาในการจัดสร้างวัตถุมงคล

หลวงพ่อชนะ วัดบึงพระ ให้ความเมตตาในการจัดสร้างวัตถุมงคล

ในการจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้ง ผู้จัดสร้างจะต้องประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ และจัดเตรี