ร่างแผนกำหนดการพิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ 123 ปี

ร่างแผนกำหนดการพิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ 123 ปี

วันพฤ 24 ส.ค. 66 ทางคณะทำงานได้ขอรับคำแนะนำจากทางท่านเจ้าคุณไพรินทร์ โดยท่านมอบหมายให้คุ