ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระอาจารย์อุดมศักดิ์

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระอาจารย์อุดมศักดิ์

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาวิเชียร

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาวิเชียร

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร วัดบางสะพาน

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร วัดบางสะพาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจิรกิจจาธร (หลวงพ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร วัดสุวรรณประดิษฐ์

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร วัดสุวรรณประดิษฐ์

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร ท่านเจ้าคุณหลวงปู่บุญมี

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร ท่านเจ้าคุณหลวงปู่บุญมี

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาสุบรรณ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาสุบรรณ

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร เจ้าอาวาสวัดนางพญา

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร เจ้าอาวาสวัดนางพญา

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร หลวงพ่อไสว

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร หลวงพ่อไสว

ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการ