โรงเรียนจ่าการบุญได้รับเมตตาจากพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมตตาลงอักขระตามตำหรับวิชาเพื่อนำไปเป็นมวลสารในการหล่อชนวนวัตถุมงคล 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ นับเป็นมงคลสำหรับชาวจ่าการบุญทุกคน

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาธนศักดิ์