โรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากพระครูอินทวรวิชัย หลวงพ่อชนะ นรินฺโท (อาคมแก้ว) เจ้าอาวาสวัดบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จารแผ่นอักขระสายเมตตาท่านได้อธิษฐานจิตนานเพื่อให้ชาวจ่าการบุญทุกคนได้มีของดีติดตัว นับเป็นความโชคดีของชาวจ่าการบุญยิ่งนัก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร หลวงพ่อชนะ