เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ชาวจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากพระครูสุเมธธรรมโสภณ (หลวงปู่สำอางค์ สุเมโธ) พระครูเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวราราม (สะพาน 4) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จารอักขระลงในแผ่นทองแดงเพื่อเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ และท่านยังได้มอบเครื่องดนตรีไทยชุดดั่งเดิมให้นักเรียนได้เรียนรู้บูชาเป็นครู นับเป็นความเมตตาที่ได้มอบแก่ชาวจ่าการบุญยิ่งนัก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร หลวงปู่สำอางค์