ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูประสาธน์ธรรมคุณ (หลวงตาไสว ขนฺติพโล)
เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร หลวงพ่อไสว