ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตธรรมวิมล

เจ้าอาวาสวัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร เจ้าอาวาสวัดนางพญา