ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ ดร.

ผู้ช่วยเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร พระมหาสุบรรณ