วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อฉลวย มนาโป (พระโรจนศักดิ์ เพชรทองทวีคูณ) วัดเมมสุวรรณาราม จารอักขระเลขยันต์เพื่อนำไปหลอมเป็นชนวนมวลสาร

วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำก็เพื่อนำมาจัดหาอุปกรณ์เครื่องดุริยางค์ เครื่องดนตรีไทย และชุดนาฏศิลป์ของโรงเรียนจ่าการบุญที่สูญเสียไปในคราวที่เกิดอัคคีภัย 22 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ท่านยังได้มอบยันต์และสอนสูตรยันต์เล็กน้อยให้กับครูแชมป์ด้วย

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร หลวงพ่อฉลวย