ชนวนมวลสารที่ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เพื่อสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒน์สุวรรณประดิษฐ์

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร วัดสุวรรณประดิษฐ์