วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจิรกิจจาธร (หลวงพ่อประสิทธิ์ มหาวีโร) เกจิผู้สืบสานวิทยาคมหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน จารอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์เพื่อนำมาหลอมรวมทำชนวนมวลสารวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ

ชนวนมวลสารแผ่นยันต์จาร วัดบางสะพาน