หลวงพ่อชนะ วัดบึงพระ ให้ความเมตตาในการจัดสร้างวัตถุมงคล

หลวงพ่อชนะ วัดบึงพระ ให้ความเมตตาในการจัดสร้างวัตถุมงคล

ในการจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้ง ผู้จัดสร้างจะต้องประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ และจัดเตรี

ประสบการณ์การด้านโชคลาภของครูอังคนา

ประสบการณ์การด้านโชคลาภของครูอังคนา

วันนี้ได้รับการบอกเล่าประสบการณ์ของครูอังคนา คุ้มมี โดยท่านได้บอกเล่าว่าหลักจากที่ไม่เคย

ประสบการณ์จ่าการบุญด้านโชคลาภของครูสุวิมล คงเสมอ

เรื่องเล่าประสบการณ์จ่าการบุญ

เรื่องเล่าประสบการณ์พ่อจ่าการบุญ พ่อจ่านกร้อง เกี่ยวกับด้านโชคลาภและเหตุอัศจรรย์ในคราวที