ประชาสัมพันธ์ พิธีพุทธาภิเษก ในวาระครบรอบ 123 ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566


โรงเรียนจ่าการบุญ ได้รับความเมตตาจากพระปลัดประพันธ์ (พระอาจารย์ขวัญ ติกฺขปญฺโญ) วัดทับยายเชียง จารแผ่นเงินเพื่อนำมาหลอมชนวนมวลสารพระกริ่งจ่าการบุญ ซึ่งตามกำหนดท่านจะร่วมพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 9 กันยายน 2566 ด้วย แต่เนื่องจากท่านต้องไปพบแพทย์ตามนัดจึงอาจไม่ได้ร่วมพิธี พระอาจารย์ขวัญจึงได้เมตตาจารอักขระและอธิษฐานจิตให้ล่วงหน้าเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนจ่าการบุญขอขอบคุณ คุณธวัชชัย เจริญไพศาลวุฒิ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นธุระดำเนินการ นำแผ่นเงินมามอบให้ทางโรงเรียนจ่าการบุญ ในครั้งนี้

วัดทับยายเชียง
หลวงพ่อขวัญ วัดทับยายเชียง เมตตาให้กับชาวจ่าการบุญ 6 ส.ค. 66
วัดทับยายเชียง
คุณธวัชชัย เจริญไพศาลวุฒิ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนจ่าการบุญ ผู้ประสานงาน
วัดทับยายเชียง
หลังจากกลับจากเนินมะปรางก็แวะรับมอบจากคุณธวัชชัย เจริญไพศาลวุฒิ ในวันนั้นเลย
พระอาจารย์ขวัญ วัดทับยายเชียง จารยันต์ลงบนแผ่นเงินให้จ่าการบุญ