วันพฤ 24 ส.ค. 66

ทางคณะทำงานได้ขอรับคำแนะนำจากทางท่านเจ้าคุณไพรินทร์ โดยท่านมอบหมายให้คุณสิงห์ราช นามเชื้อ (คุณปุ๊) เป็นผู้ดำเนินการโดยมีข้อมูลดังนี้

พิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ (123 ปี) วันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 66 (แรม 9 ค่ำ เดือน 9)

 1. เทหล่อช่อพระกริ่งตามฤกษ์ที่กำหนด (เลย 09.54 น. เป็นต้นไป) โดยมีการจัดบวงสรวงบริเวณลานพ่อจ่าและมีการโยงสายสิญจน์จากอุโบสวัดนางพญามามณฑลพิธี

ในพิธีเทหล่อวางแผนไว้ว่าจะนิมนต์คณาจารย์ผู้ทรงคุณจำนวน 3 รูป คือ
พระครูสุจิตธมฺมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา ผู้ทรงคุณและเป็นแบบอย่างของผู้มากด้วยพรหมวิหาร
พระครูธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ ดร. ผู้ทรงคุณด้านธรรมวินัยเข้มข้น บิณฑบาตรและปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่มีขาด และเป็นแบบอย่างของผู้มีความพยายาม
พระครูอินทวรวิชัย หลวงพ่อชนะ นรินฺโธ (อาคมแก้ว) ผู้ทรงคุณด้วยพลังเมตตา

ขณะเทมีประธานในพิธีและคณะครูที่สะดวกและเปี่ยมด้วยศรัทธาเข้าร่วม

 1. หลังจากเทหล่อแล้ว หากช่อกริ่งเย็นตัวลงทันจะทุบและนำไปวางในมณฑลพิธีที่วัดนางพญา
 2. ช่วงพิธีพุทธาภิเษก วางแผนไว้ดังนี้
  3.1 นิมนต์พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (ท่านเจ้าคุณบุญมี ปญฺญาวุโธ) จุดเทียนชัย
  3.2 เกจิคณาจารย์พุทธาภิเษก
  – พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (ท่านเจ้าคุณบุญมี ปญฺญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
  – พระรัตนโมลี (ท่านเจ้าคุณไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
  – พระครูสุจิตธรรมวิมล (หลวงตาชุบ) วัดนางพญา
  – พระครูพิพัฒน์นวกิจ(สมปอง) วัดราษฎร์เจริญ (วัดวังตาบัว)
  – พระครูโกวิทพัฒนาทร (พระอุปัชฌาย์แดง แดง 5 ดร) วัดบางทราย
  – พระครูอินทวรวิชัย หลวงพ่อชนะ นรินฺโธ (อาคมแก้ว) วัดบึงพระ
  – หลวงพ่อฉลวย มนาโป (พระโรจนศักดิ์ เพชรทองทวีคูณ) วัดเมมสุวรรณาราม
  – หลวงพ่อชาญ สุมังคโล วัดถ้ำพระธรรมมาสน์
  – พระปลัดประพันธ์ หรือ พระอาจารย์ขวัญ ติกฺขปญฺโญ วัดทับยายเชียง
  3.3 พระพิธีธรรม 4 รูป
  3.4 พระเจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป (เริ่มช่วง 14.30 น.)
  3.5 นิมนต์พระรัตนโมลี (ท่านเจ้าคุณไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดับเทียนชัย **กำหนดผู้มีเกียรติจำนวน 5 ท่าน ในการจุดเทียนจุดต่างๆในพิธี
  ** ทางโรงเรียนเตรียมปานะด้วย
  ** ระหว่างพิธีพุทธาภิเษกแขกผู้มีเกียรติและคณะครูร่วมพิธีที่วัดนางพญา (ชุดสีขาว)
โทรสอบถามเพิ่มเติม : 055244490

ร่างแผนกำหนดการพิธีพุทธาภิเษกจ่าการบุญ 123 ปี