โรงเรียนจ่าการบุญเป็นโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลกเดิมชื่อว่าโรงเรียนถนนจ่าการบุญต่อมาจึงตัดเหลือเพียงจ่าการบุญ ตั้งอยู่ใกล้สำคัญคือ      วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าวัดใหญ่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช นอกจากนี้ยังมีวัดนางพญาอยู่รั้วชิดติดกัน

          ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่อาคารหอศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ (พระเทพรัตนกวีอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นอาคารเรียนวิชาดนตรีไทย นาฏศิลป์ และดนตรีสากล ทำให้อุปกรณ์ดนตรีเสียหายกว่าร้อยละ 98 อาคารเรียนเสียหายทั้งหมดเนื่องจากสร้างจากไม้ โดยอาคารแห่งนี้สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2541 สร้างความเสียใจให้กับนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าอย่างยิ่ง           ถึงแม้ว่าทางชมรมผู้ปกครองจะจัดกิจกรรมระดมทุนแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ดนตรีดังกล่าว ทางคณะกรรมการสถานศึกษาจึงประกาศตั้งคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบริจาคและสมควรบันทึกไว้เป็นหลักฐานการจัดสร้างต่อไป

การรวบรวมมวลสาร

ชนวนมวลสารที่ทำการหลอมรวมวันที่ 21 ธ.ค. 2565

วันธงชัย ราชาฤกษ์ 11.15 น.

ประชาสัมพันธ์การหล่อชนวนนำฤกษ์จ่าการบุญ (ฉบับครูแชมป์)
ประชาสัมพันธ์การหล่อชนวนมวลสารจ่าการบุญ (ฉบับ official โดยครูหมู)

พิธีหลอมชนวนมวลสาร 21 ธ.ค. 2565

การกล่าวสัจจะวาจาในพิธีหลอมมวลสาร วัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปี จ่าการบุญ

นอกจากแผ่นยันต์แล้ว ยังมีชนวนมวลสารที่นำมาพลีเป็นชนวนในการสร้างวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญอื่นอีก เช่น

 1. แท่งโลหะที่ตัดมาจากองค์พ่อจ่าการบุญ พ่อจ่านกร้อง เมื่อครั้งสร้างอนุสาวรีย์ พ.ศ. 2542 บางคนเรียกว่าเส้นเลือดพ่อจ่าฯ ซึ่งรอดจากเหตุการณ์อัคคีภัย
 2. ชื้นส่วนพระพุทธรูปที่ค้นพบภายใต้ศาลาวัดสำคัญแห่งหนึ่ง จากศิลปะคาดว่าอายุร่วม 600 ปี
 3. ทองล้น ทองเหลือ ที่หล่อพระพุทธชินราชเท่าองค์จริง วันวิสาขบูชา ปี 2536
 4. ตะกรุดเนื้อเงิน ตำรับวัดสุนทรประดิษฐ์
 5. ข้าวเหลือหลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
 6. เหรียญพ่อจ่าการบุญ เมื่อครั้งสร้างอนุสาวรีย์พ่อจ่าการบุญ – พ่อจ่านกร้อง ปี 2542 ผ่านพิธีใหญ่หลายพิธี ซึ่งรอดจากเหตุการณ์อัคคีภัย
 7. เหรียญทองแดงหลวงพ่อเดิม 1 เหรียญ (มีผู้ร่วมบุญนำมาพลี)
 8. เหรียญสมเด็จปริสุทโธ 1 เหรียญ (มีผู้ร่วมบุญนำมาพลี)
 9. ชนวนวัตถุมงคลจากวัดนางพญาหลายพิธีอายุมากกว่า 15 ปี
 10. แร่เหล็กน้ำพี้จากอุตรดิตถ์ เชื่อว่าล้างอาถรรพ์ได้
เหรียญหลวงพ่อเดิม
การหลอมมวลสาร 21 ธ.ค. 65
เหรียญหลวงพ่อคูณที่นำมาหลอม
เหรียญหลวงพ่อคูณที่นำมาหลอม

พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณปรกปลุกเสก 4 ทิศ

พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) พระอาจารย์ไพรินทร์ เกจิผู้ทรงวิทยาคม สหธรรมิกกับเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศ ท่านเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลที่โด่งดังมาหลายรุ่น
พระราชรัตนสุธี รศ.ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙) ผู้ทรงคุณด้านการศึกษา ผู้สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค และเป็นอธิการบดี มจร. เป็นแบบอย่างของผู้คงแก่เรียน
พระครูสุจิตธมฺมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา ผู้ทรงคุณด้านความเมตตาให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนจ่าการบุญเสมอมาเป็นแบบอย่างของผู้มีพรหมวิหาร
พระครูธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ ดร. ผู้ทรงคุณด้านธรรมวินัยเข้มข้น บิณฑบาตรและปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่มีขาด และเป็นแบบอย่างของผู้มีความพยายาม
พระสงฆ์ 9 รูปสวดมงคลชัยคาถาฯ

การรวบรวมชนวนมวลสารเพิ่มเติม

หลังจากที่ได้ทำพิธีหลอมมวลสารนำฤกษ์วัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญแล้ว ทางโรงเรียนยังได้รับความเมตตาจากพระคณาจารย์หลายรูปจารอักขระเลขยันต์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้มขลังดังนี้

1. แผ่นยันต์จากแดนใต้ พระครูโสภณประชานุกูล

ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโสภณประชานุกูล วัดนารายณิการาม (วัดเหล) ตำบลเหล อำเภอประกง จังหวัดพังงา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากญาติของครูรดารัตน์ อุทโธเป็นธุระเข้าขอความเมตตามาให้เมื่อ ม.ค. 2566

2. โรงเรียนจ่าการบุญนำชนวนมวลสารเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกที่วัดนางพญา ในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสมเด็จนางพญา 101 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566

 1. พระครูสุจิตธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา
 2. พระครูโสภณจันทโพธิ เจ้าอาวาสวัดยาง
 3. พระสีพญาณิฏฐ์ สุมงฺคโล วัดยาง
 4. พระมหาชัชรินทร์ โชติวโร วัดนางพญา
 5. พระสมมาตร อตฺตสาโร วัดนางพญา

3. ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ให้เข้าร่วมพิธีพระพุทธชินราช รุ่น ครบรอบสมโภช 666 ปี เมื่อวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2566 โดยในพิธีมีพระเกจิคณาจารย์ และพระภาวนาจารย์จากทั่วประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และนั่งปรกอธิฐานจิต รวมกันมากกว่า ๑๐๘ รูป อาทิ

 • หลวงพ่อประจวบ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
 • หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ สมทุรสงคราม
 • หลวงพ่อจง วัดสังฆาราม สุโขทัย
 • ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย
 • หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม ปทุมธานี
 • หลวงพ่อโสธร วัดเขากะโหลก ประจวบคีรีขันธ์
 • หลวงพ่อขวัญ วัดทับยายเชียง พิษณุโลก
 • หลวงพ่อไพรินทร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก
 • หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมร์ นนทบุรี
 • หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
 • หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว นครสวรรค์
 • หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ชัยนาท
 • หลวงพ่อพิมพ์ วัดพฤกษะวัน พิจิตร
 • หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี
 • พระอาจารย์ประสูตร วัดในเตา ตรัง
 • หลวงพ่อฉลวย วัดคลองเมม พิษณุโลก
 • พระมหาแทน วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ
 • พระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคราม
 • พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง ร้อยเอ็ด
 • หลวงพ่อขวัญ วัดนามะตูม ชลบุรี
 • หลวงพ่อบุญค้ำ วัดชัยเภรีย์ สุพรรณบุรี
 • พระอาจารย์ดิเรก วัดหนองทราย สุพรรณบุรี
 • หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม เป็นต้น

4. โรงเรียนจ่าการบุญได้รับแผ่นยันต์จากพระครูประภัศวรานุกิจ (พระอาจารย์ทศ) วัดสระไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

5. ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้รับความเมตตาให้เข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธชินราช ณ วัดเจดีย์ยอดทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 66

 1. หลวงปู่บุญมี (หลวงปู่ใหญ่) วัดเขาพนมทองคีรีเขต จ.พิษณุโลก
 2. หลวงพ่อดล วัดบึงกระดาน จ.พิษณุโลก
 3. หลวงปู่พร วัดเขตมงคล จ.พิจิตร
 4. หลวงปู่ทองสุข วัดใหม่ซำเตย จ.พิษณุโลก
 5. หลวงปู่ทองรัตน์ USA

ร่างรูปแบบวัตถุมงคล

ร่างรูปแบบการวางโค๊ด

เหรียญ 123 ปี จ่าการบุญ

ด้านหน้าพระพุทธชินราช ด้านหลังพ่อจ่าการบุญ

เนื้อทองแดง จัดสร้าง 5,000 เหรียญ

เหรียญ 123 ปี จ่าการบุญ

ด้านหน้าสมเด็จนางพญาซุ้มเรือนแก้ว ด้านหลังพ่อจ่าการบุญ

เนื้อทองแดง จัดสร้าง 5,000 เหรียญ

พระกริ่ง 123 ปี จ่าการบุญ

เนื้อนวโลหะ และมวลสาร

จัดสร้าง 500 องค์

รูปแบบเหรียญที่นำไปจัดทำแม่พิมพ์ CNC

กำหนดการบูชาวัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ

อยู่ระหว่างการจัดสร้างและเตรียมพุทธาภิเษก

เนื่องจากไม่ได้กระทำการในเชิงพาณิชย์ จึงกำหนดในส่วนของเด็กนักเรียนหรือศิษย์เก่าที่แจ้งความประสงค์จะขอตอกตัวเลขประจำตัวนักเรียนบริเวณเหรียญที่ได้กำหนดไว้ เบื้องต้นจะกำหนดไว้ที่ 2,000 เหรียญ หากมีจำนวนผู้ต้องการมากกว่า 2,000 เหรียญ จะนำส่วนของ 3,000 เหรียญมาตอกเพิ่มและลดจำนวนเหรียญเรียงลำดับเลขลงไป ทั้งนี้รวมกันทั้งสองรูปแบบไม่เกินพิมพ์ละ 5,000 เหรียญ ตามที่ขออนุญาตไว้

สำหรับพระกริ่งพ่อต่าการบุญเนื่องจากมีการจัดสร้างจำนวนน้อย (500 องค์) จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญและหล่อพระกริ่งในพิธี จากนั้นจะนำไปแต่งองค์พระ ตอกโค๊ดและหมายเลข 1 – 500 (ผู้บูชาพระกริ่งจะได้รับหนังสือข้อมูลจ่าการบุญ การจัดสร้าง ฯลฯ โดยหมายเลขหนังสือจะตรงกับหมายเลขลำดับพระกริ่ง)

กำหนดการช่วงเวลาสั่งตอกหมายเลขประจำตัวนักเรียนและสั่งจองบูชาวัตถุมงคลที่ระลึกตามรายการคือระหว่างวันที่ 18 – 26 ก.ค. 66 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ ในวันและเวลาราชการ

พิธีพุทธาภิเษก คือ 9 ก.ย. 66

และการเปิดให้บูชา ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้เว็บไซต์นี้และเพจของโรงเรีย

เหรียญชินราชเนื้อทองคำแท้
เหรียญจ่าการบุญเนื้อทองคำ
เหรียญชินราชเนื้อเงิน
เหรียญจ่าการบุญเนื้อเงิน
เหรียญชินราชกรรมการ
เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองฝาบาตร แจกกรรมการ
เหรียญนางพญา
เหรียญสมเด็จนางพญา ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อทองฝาบาตร แจกกรรมการ
เหรียญพระพุทธชินราช
เหรียญพระพุทธชินราช จ่าการบุญ
เหรียญนางพญา
เหรียญสมเด็จนางพญาซุ้มเรือนแก้ว
พระกริ่งพิษณุโลก
พระกริ่งพิษณุโลก

พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล 123 ปี จ่าการบุญ

หลวงพ่อไพรินทร์ เจ้าพิธี
พิธีพุทธาภิเษก
พิธีพุทธาภิเษก
ท่านเจ้าคุณบุญมี วัดเจดีย์ยอดทอง
ท่านเจ้าคุณไพรินทร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่ พิษณุโลก)
หลวงตาชุบ วัดนางพญา
หลวงพ่อสมปอง วัดวังตาบัว
หลวงพ่อแดง 5 ดี วัดบางทราย
หลวงพ่อชนะ วัดบึงพระ
หลวงพ่อฉลวย วัดเมมสุวรรณาราม
หลวงพ่อชาญ วัดถ้ำพระธรรมมาสน์
หลวงพ่อขวัญ วัดทับยายเชียง
โทรสอบถามเพิ่มเติม : 055244490

พระภาวนาจารย์ที่เมตตานั่งปรกวัตถุมงคลที่ระลึก 123 ปัี จ่าการบุญ 9 กันยายน 2566 ณ อุโบสถวัดนางพญา

ภาพการสักการะบูชาขออนุญาต บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ หลอมมวลสารหล่อพระกริ่ง และพุทธาภิเษก

ประมวลภาพการสั่งจองบูชา